Dotacje MKiDN
2020 rok (w trakcie realizacji)

Projekt:
"Światło rzeki" Stanisława Baja - e-book do wystawy czasowej

Odpowiedzialna za realizację: Dorota Grzymała

Kwota dofinansowania: 13 000 zł
w ramach programu Kultura w sieci (Narodowe Centrum Kultury).


2020 rok (w trakcie realizacji)

Projekt:
Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku

Odpowiedzialna za realizację: dr Justyna Wojtiuk

Kwota dofinansowania: 41 000 zł
w ramach programu Wspieranie działań muzealnych.


l. 2020-2021 (w trakcie realizacji)

Projekt:
Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiego

Odpowiedzialna za realizację: Anna Hyrchała

Kwota dofinansowania:
- w 2020 roku - 45 000 zł
- w 2021 roku - 60 000 zł
w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych.


2020 rok (w trakcie realizacji)

Projekt:
Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku - najważniejszego stanowiska archeologicznego Lubelszczyzny

Odpowiedzialni za realizację: Bartłomiej Bartecki, Anna Hyrchała

Kwota dofinansowania: 39 400 zł
w ramach programu Ochrona zabytków archeologicznych.


l. 2019-2020 (w trakcie realizacji)

Projekt:
Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w Hrubieszowie

Odpowiedzialna za realizację: dr Justyna Wojtiuk

Kwota dofinansowania:
- w 2019 roku - 28 000 zł
- w 2020 roku - 32 000 zł
w ramach programu Wspieranie działań muzealnych.


2018 rok

Projekt:
Konserwacja dzieł sztuki Pawła Gajewskiego w celu opracowania, prezentacji i podniesienia standardów przechowywania

Odpowiedzialna za realizację: Dorota Grzymała

Kwota dofinansowania: 20 000 zł
w ramach programu Wspieranie działań muzealnych.


l. 2016-2017

Projekt:
Opracowanie materiałów oraz publikacja: Wielokulturowe cmentarzysko w Czerniczynie - nieznane źródło wiedzy o epoce brązu i wczesnym średniowieczu

Odpowiedzialni za realizację: Anna Hyrchała (koordynator projektu), Bartłomiej Bartecki oraz autor badań w Czerniczynie, Pan Wiesław Koman.

Kwota dofinansowania:
- w 2016 roku - 28 000 zł
- w 2017 roku - 27 000 zł
w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych


2016 rok

Projekt:
Publikacja katalogu: Malarstwo Pawła Gajewskiego w zbiorach Muzeum im. ks. St. Staszica w Hrubieszowie (aut. Dorota Grzymała)

Kwota dofinansowania: 23 000 zł
w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie działań muzealnych


2015 rok

Projekt:
Prace remontowe w ramach realizacji projektu - Hrubieszów, Dworek Du Chateau z XVIII wieku, etap I polegający na naprawie dachu i stropodachu

Kwota dofinansowania: 150 000 zł
w ramach priorytetu Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków.
Wnioskodawca: Powiat Hrubieszowski


Informacje dla zwiedzającychProjekt: ”Światło rzeki” Stanisława Baja – e-book do wystawy czasowejProjekt: Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku - najważniejszego stanowiska archeologicznego LubelszczyznyProjekt: Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiegoProjekt: Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku.Projekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w HrubieszowieKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi