Dział Historyczny Muzeum w Hrubieszowie gromadzi

Stanisław Staszic, odlew, żelazo, I poł. XX wieku

nie tylko zabytki związane z historią Hrubieszowa i ziemi hrubieszowskiej, ale są to również zabytki prezentujące bardzo szeroki zakres tematyczny. Przez prawie trzydzieści lat Muzeum zgromadziło ponad 5000 tysięcy eksponatów,

Pieczęć z okresu Królestwa Polskiego

wśród których możemy wyodrębnić zbiór numizmatów (monety i medale) oraz militariów. Zbiory związane z historią Hrubieszowa stanowiące najcenniejszą część działu dotyczą głównie życia społeczno-kulturalnego miasta na przełomie XIX i XX wieku ( fotografie, dokumenty, afisze, sztandary, pieczęcie).

Sztandar Gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” im. St. Staszica w Hrubieszowie, 1925r.

Mapa „Powiat hrubieszowski Guberni Lubelskiej”, 1907r.

W zbiorach tych na szczególną uwagę zasługują archiwalia dotyczące Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, założonego przez Stanisława Staszica. Dział posiada również bogatą prasę hrubieszowską ilustrującą historię miasta.

Informacje dla zwiedzającychProjekt: ”Światło rzeki” Stanisława Baja – e-book do wystawy czasowejProjekt: Nieinwazyjne rozpoznanie geofizyczne stan. 1C w Gródku - najważniejszego stanowiska archeologicznego LubelszczyznyProjekt: Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Starożytność w świetle niepublikowanych zabytków z regionu hrubieszowskiegoProjekt: Kolekcja muzealiów 2 Pułk Strzelców Konnych. Wydanie katalogu w setną rocznicę powstania pułku.Projekt: Ocalić od zniszczenia i zapomnienia. Konserwacja zespołu obiektów Armia Krajowa Oddział w HrubieszowieKIOSK


Publikacje dostępne w Muzeum

Galeria - dawne fotografie


Galeria Galeria Galeria Galeria


(C)2009 Muzeum im. ks. St. Staszica - wszelkie prawa zastrzeżone
autor strony: Tombi